ไฟ SMD แบบเส้น

ไฟ SMD แบบเส้น สามารถติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ของรถตามต้องการ

เช่น ไฟส่องเท้า ไฟส่องพื้น ไฟข้างประตู  ไฟกระจังหน้า ไฟส่องป้ายบะเบียน


 • index.jpg
  SMD 12 ดวงใหญ่ แบบเส้น ยาว 30 cm
  100 บาท

 • 200912-22-165815-1.jpg
  ไฟ SMD แบบเส้น สามารถติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ของรถตามต้องการเช่น ไฟส่องเท้า ไฟส่องพื้น ไฟข้างประตู ไฟกระจังหน้า ไฟส่องป้ายบะเบียน
  200 บาท

 • fyVMtP8A.jpg
  SMD 300 ดวงใหญ่ ยาว 5 เมตร แบบเส้น สำหรับไฟส่องเท้า ไฟส่องพื้น ไฟใต้ท้องรถ ไฟส่องแผนที่ ไฟสัมภาระ ไฟกระจังหน้า สามารถตัดแบ่งได้ตามต้องการ
  550 บาท

 • Clip_115.jpg
  ไฟเส้นนีออนเรืองแสง ขนาด 3 mm ยาว 1 เมตรสามารถติดตามคอนโซลรถ เรืองแสงสวยงาม มีสี ขาว ส้ม เขียว ชมพู แดง ฟ้า ม่วงราคาชุดละ 500 บาทพร้อมกล่องควบคุม 1 กล่องและไฟเส้นสามารถตัดได้ แต่ใน...
  500 บาท

 • Clip_115.jpg
  ไฟเส้นนีออนเรืองแสง ขนาด 3 mm ยาว 3 เมตรสามารถติดตามคอนโซลรถ เรืองแสงสวยงาม มีสี ขาว ส้ม เขียว ชมพู แดง ฟ้า ม่วงราคา 650 บาท พร้อมกล่องควบคุม 1 กล่องและไฟเส้นสามารถตัดได้ แต่ในการต...
  650 บาท

 • Clip_115.jpg
  ไฟเส้นนีออนเรืองแสงขนาด 3 mm ยาว 5 เมตรสามารถติดตามคอนโซลรถ เรืองแสงสวยงาม มีสี ขาว ส้ม เขียว ชมพู แดง ฟ้า ม่วงราคา 800 บาท พร้อมกล่องควบคุม 1 กล่องและไฟเส้นสามารถตัดได้ แต่ในการตั...
  800 บาท

 • Clip_115.jpg
  ไฟเส้นนีออนเรืองแสงขนาด 3 mm ยาว 10 เมตรสามารถติดตามคอนโซลรถ เรืองแสงสวยงาม มีสี ขาว ส้ม เขียว ชมพู แดง ฟ้า ม่วงราคา 1400บาท พร้อมกล่องควบคุม 1 กล่องและไฟเส้นสามารถตัดได้ แต่ในการต...
  1,400 บาท

 • Clip_115.jpg
  ไฟเส้นนีออนเรืองแสงขนาด 5 mm ยาว 1 เมตรพร้อมกล่องควบคุม 1 กล่องสามารถติดตามคอนโซลรถ หรือจุดอื่น ๆ เรืองแสงสวยงาม มีสี ขาว ส้ม เขียว ชมพู แดง ฟ้า ม่วงและไฟเส้นสามารถตัดได้ แต่ในการต...
  700 บาท

 • Clip_115.jpg
  ไฟเส้นนีออนเรืองแสงขนาด 5 mm ยาว 3 เมตร พร้อมกล่องควบคุม 1 กล่องสามารถติดตามคอนโซลรถ หรือจุดอื่น ๆ เรืองแสงสวยงาม มีสี ขาว ส้ม เขียว ชมพู แดง ฟ้า ม่วงและไฟเส้นสามารถตัดได้ แต่ในการ...
  850 บาท

 • Clip_115.jpg
  ไฟเส้นนีออนเรืองแสงขนาด 5 mm ยาว 5 เมตรสามารถติดตามคอนโซลรถ หรือจุดอื่น ๆ เรืองแสงสวยงาม มีสี ขาว ส้ม เขียว ชมพู แดง ฟ้า ม่วงและไฟเส้นสามารถตัดได้ แต่ในการตัดแต่ละช่วงต้องซื้อกล่อง...
  1,000 บาท

 • Clip_115.jpg
  ไฟเส้นนีออนเรืองแสงขนาด 5 mm ยาว 10 เมตรพร้อมกล่องควบคุม 1 กล่องสามารถติดตามคอนโซลรถ หรือจุดอื่น ๆ เรืองแสงสวยงาม มีสี ขาว ส้ม เขียว ชมพู แดง ฟ้า ม่วงและไฟเส้นสามารถตัดได้ แต่ในการ...
  1,800 บาท
Visitors: 106,769