ไฟโลโก้ส่องพื้น ข้างประตู

ไฟโลโก้ส่องพื้น Honda,Toyota,Nissan,Suzuki,Mazda,Chevrolet,Ford,BMW

มีกาว 3M ติดบริเวณข้างประตู ไม่ต้องเจาะรถ เมื่อเปิดประตูจะแสดงรูปโลโก้ที่พื้นสวยงาม  

1 ชุด มี 2 ชิ้น ราคา 490 บาท

Visitors: 107,379