ไฟฉายอเนกประสงค์

ไฟฉายอเนกประสงค์ (LED flashlight for auto-used)

 

มีคุณสมบัติ

1) สามารถใช้เป็นไฟฉุกเฉินได้ (มีระบบไฟกระพริบ)

2) ใช้เป็นไฟส่องสว่าง

3) มี safety cutter

4) มีหัวเหล็กแหลมไว้สำหรับทำให้กระจกแตกกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

5) ป้องกันน้ำเข้า

190 บาท
จำนวน:
Visitors: 107,328