เสาอากาศแบบปรับความยาวได้ แบบ1

เสาอากาศแบบปรับความยาวได้ ลายแคฟล่า

เป็นเกลียวหมุน สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยตนเอง

ไม่ทำให้คุณภาพการฟังลดลง

มีเกลียวสำรองให้ 3 ขนาด

 

**ความยาว 8 cm.**

250 บาท
จำนวน:
Visitors: 107,328