เสาอากาศสั้น แบบ1

เสาอากาศสั้น มีดีไซด์รูปแบบสปอร์ต เป็นเกลียวหมุน

สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยตนเอง ไม่ทำให้คุณภาพการฟังลดลง

มีเกลียวสำรองให้ 3 ขนาด

 

**ความยาว 8 cm.**

300 บาท
จำนวน:
Visitors: 107,329