Ford Fiesta

1. ไฟหรี่หน้า T10
2.ไฟส่องป้ายทะเบียน T10
3.ไฟกระจกมองข้าง T10
4.ไฟส่องแผนที่ T10 ใช้ 3 ดวง
5.ไฟห้องสัมภาระหลัง T10 อยู่ด้านขวา ใช้ 1 ดวง
6.ไฟเบรค T20 เขี้ยว
7.ไฟถอย T10
8.ไฟเลี้ยวหลัง T20 เขี้ยว
9.ไฟเลี้ยวหน้า T20 เขี้ยว
10.ไฟส่องเท้า T10
11.ไฟตัดหมอก H11

12.ไฟหน้าต่ำ H7

13.ไฟหน้าสูง H1

Visitors: 106,060