เกจ์วัดต่าง ๆ

เกจ์วัด DEFI สินค้าคุณภาพเยี่ยมงานเนียนไฟหน้าปัดปรับได้สองสี  เข็มกวาดตอนบิดกุญแจ


RPM วัดรอบเครื่องยนต์

Boost/Turbo วัดบูสเทอร์โบ

Vacuum แรงดัน ID ของเครื่องยนต์

Water Temp วัดอุณหภูมิน้ำ

Volts วัดค่ากระแสไฟของแบตเตอรี่
 

Oil Temp วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
Oil Pressure วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง

 


  • -font-b-Defi-b-font-BF-Turbo-font-b-Boost-b-font-Auto-font-b.jpg
    เกจ์วัด DEFI สินค้าคุณภาพเยี่ยมงานเนียนไฟหน้าปัดปรับได้สองสี เข็มกวาดตอนบิดกุญแจDefi BF ไฟสีขาว - ฟ้าDefi BF ไฟสีขาว -แดงRPM วัดรอบเครื่องยนต์Boost/Turbo วัดบูสเทอร์โบVacuum แรงดัน...
    700 บาท

  • tas2013-5.jpg
    เกจ์วัด DEFI สินค้าคุณภาพเยี่ยมงานเนียนไฟหน้าปัดปรับได้สองสี เข็มกวาดตอนบิดกุญแจDefi C2 ไฟฟ้าDefi BF ไฟสีชมพูพร้อมแถมถ้วยด้านหลังและข้างฟรีRPM วัดรอบเครื่องยนต์Boost/Turbo วัดบูสเท...
    850 บาท
Visitors: 107,379